บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร?

เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ โดยใช้หลักการทำให้นิโคตินเหลวที่อยู่ในรูปแบบของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ด้วยความร้อนจากแบตเตอรี่ ไม่เกิดการเผาไหม้เหมือนกับบุหรี่มวนทั่วไป จึงทำให้ผู้ใช้ยังคงได้รับสารนิโคติน ปัจจุบันผู้ใช้สามารถปรับระดับของนิโคตินในน้ำยาได้ตามความต้องการ

งานวิจัยจำนวนมากทั่วโลกสรุปไปในทางเดียวกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่า และทำให้ผู้สูบลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงได้ ทำให้ในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าถูกใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ยังคงต้องการสูบบุหรี่ต่อไปแต่ต้องการสุขภาพที่ดีขึ้น

“การเลิกใช้ยาสูบไปเลยย่อมดีที่สุดแต่สำหรับผู้ที่ไม่คิดจะเลิกหรือยังเลิกไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าคือทางเลือกที่ ปลอดภัยกว่า”