ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า

ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า

 1. ตัวเครื่อง (Battery Compartment)
  ปัจจุบันรูปทรงของตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างมีหลากหลายรูปแบบ และจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมตัวเครื่องจะไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมาด้วย จะต้องใช้แบตเตอรี่แยกต่างหาก
 2. แบตเตอรี่ หรือถ่าน (Battery)
  แบตเตอรี่ หรือที่นิยมเรียก ถ่านบุหรี่ไฟฟ้า ลักษณะรูปทรงคล้ายกับถ่านที่เราใช้AA แต่ขนาดใหญ่กว่า ปัจจุบันนิยมใช้ขนาด 18650 หลักการเลือกถ่านบุหรี่ไฟฟ้า ควร
 3. ปุ่มจ่ายไฟ (Power Button)
  เป็นปุ่มเปิด/ปิด การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้า  และยังควบคุมโหมดอื่นๆของบุหรี่ไฟฟ้าได้ด้วย
 4. ไฟแสดงสถานะ (LED Indicator)
  ไฟLED ที่แสดงขึ้นจะบอกสถานะหลายๆ อย่างให้เราได้รู้ เช่น 1.เครื่องเปิดหรือปิดอยู่ 2.สถานะของแบตเตอรี่ว่ามีมาก-น้อยเพียงใด เป็นต้น
 5. ขั้วต่อ (Connector)
  เป็นส่วนที่เอาไว้เชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้าและอะตอม ตำแหน่งจะอยู่ด้านบนของตัวเครื่อง ซึ่งปัจจุบันจะนิยมใช้ขนาด 510
 6. อะตอม (Atomizer)
  หรือตัวสร้างควัน ปัจจุบันมีหลายประเภทเช่น Sub-Ohm, RDA, RDTA, RTA แต่ละแบบมีลักษณะการทำงานที่ต่างกันไป และมีทั้งข้อดีและข้อเสีย
 7. ปากสูบ (Drip Tip)
  เป็นส่วนที่เราจะใช้ปากสัมผัสและสูบไอน้ำจากบุหรี่ไฟฟ้า โดยปากสูบจะทำหน้าที่ไม่ให้ปากของเราร้อนอีกด้วย

Leave a Reply